ماه : ‏ژوئن 2020(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

۴۹+۵۱=۱۰۰

من که دقیقا نمیدونم چی میخوام ؟ ولی دقیقا میدونم که چی نمیخوام پس آنچه برای خودم نمی پسندم برای دیگران هم نمی پسندم(حداقل در ۴۹٪‌ مواقع)

Read More »