ماه : ‏جولای 2020(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

ویژگی های مردود

دقیقا تو لحظاتی که خیلی کار داری و داری با سرعت زیاد کار میکنی ولی داری با سرعت زیاد وقت تلف میکنی.

Read More »

قربونتو

قربون شکل تو بشم من
قربونت
قربان
قربونی
قِربان (کسی که مواظب قِر هاست که نریزن) ☺

Read More »

دستگیره

چرا و چقدر باید دستگیر دیگران باشیم و یا اصلا واژه دستگیر مناسب اینجا هست یا نه؟

Read More »

شورابی

روستا شوراب کجاست ؟ روستایی بین نیشابور و سبزوار در جاده قدیم. شورابی کیست؟ به اهالی شوراب شورابی میگویند.

Read More »

رفتار پر خطر

بیرون چی داره که خونه نداره ؟ یا خونه چی نداره که بیرون دنبالش میگردم؟

Read More »

قدم بعد

قدم بعد چیه و چرا باید بدونیم که قدم بعدی که برمیداریم چه نتایجی برای من داره و اینکه چرا اصلا قدم بعدی رو بدارم و چرا نباید همین الان قطعش کنم؟

Read More »