ماه : ‏آگوست 2020(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

چیزای جدید

روز پر از رانندگی و پذیرفته نشدن ماشین توسط کارواش بخاطر کثیف بودن بدنه

Read More »

به راه بادیه رفتم؟

اینکه به راه بادیه رفتم یا نه رو باید از کلاهم بپرسم که چند سالی هست ارتقا درجه پیدا کرده و دیگه فقط سرگرمم نمیکنه بلکه قضاوتم میکنه

Read More »

حال منم خرابه

حال منم خرابه باید کف شو سرامیک کنیم و دیوارها و سقف شو رنگ کنیم تا درست بشه

Read More »

پرکاری

امروز من و یه خورده کاری هاش و چیزایی که باعث تعجبم شدن

Read More »

بی توجه

چی میشه اگه جدیدترین خبری که ازش اطلاع داری واسه یک هفته پیش باشه؟ نمیدونم

Read More »