یک یا دو ؟

همیشه یک موقعیتی هست که یا فرصت یا تهدید . این روزها اطراف من پر از موقعیت هست . اینا تهدیدن یا فرصت ؟

ادامه مطلب »

قربونتو

قربون شکل تو بشم من
قربونت
قربان
قربونی
قِربان (کسی که مواظب قِر هاست که نریزن) ☺

ادامه مطلب »

دستگیره

چرا و چقدر باید دستگیر دیگران باشیم و یا اصلا واژه دستگیر مناسب اینجا هست یا نه؟

ادامه مطلب »