پیف پوف

اولین روز سپتامبر دو هزار و بیست اولین روزی که به هر گل میرسم نمیتوانم ببویم آن را

ادامه مطلب »

به راه بادیه رفتم؟

اینکه به راه بادیه رفتم یا نه رو باید از کلاهم بپرسم که چند سالی هست ارتقا درجه پیدا کرده و دیگه فقط سرگرمم نمیکنه بلکه قضاوتم میکنه

ادامه مطلب »