برچسب: مشتری هستم

قحطی گاز مایع

قحطی گاز مایع و فروش با رانت آن در مشهد مقدس و چالش هایی که برای من داشت.

Read More »