امروز

امروز آلارمی از ساعت 0428 تا 0550 تلاش میکرد که منو بیدار کنه و من همین قدر یادم میاد که بالشت گذاشتم روش تا صداش اذیت نکنه☺